Čínská medicína

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Tradiční čínská medicína je systém léčby, který vychází z čínské taoistické filosofie. Nemoc podle starých čínských mistrů vzniká v důsledku narušení harmonického toku energie, která koluje v drahách uvnitř lidského těla. Cílem léčby je pomoci pacientovi, aby jeho organismus znovu nalezl rovnováhu a začal fungovat „sám od sebe“.

V tradiční čínské medicíně se terapeut zaměřuje především na léčení příčiny nemoci, nikoliv její projevy. Základem je individuální a komplexní přístup ke klientovi (léčí se člověk, nikoliv choroba), pečlivost při stanovování diagnózy a využití některé ze specifických metod nebo jejich kombinací, které jsou v daném případě nejvhodnější (ovlivňování akupunkturních drah, moxování, masáže, baňkování, fytoterapie/byliny, dietetika, cvičení). Terapeut může doporučit změnu životního stylu.

Součástí vyšetření je i posouzení stavu jazyka. Proto před návštěvou nepijte čaj ani kávu.

Fytoterapie

Fytoterapie (léčba bylinami) je nesmírně důležitou součástí čínské medicíny. Dodnes se používají i recepty, které čínští mistři sestavili před několika sty let, nebo jsou tyto předpisy upraveny pro současné podmínky.

Bylinná léčba se často používá v kombinaci s ovlivňováním energetických drah dalšími technikami (moxování, baňkování, cvičení). V této souvislosti je třeba zmínit i dietetiku. Stravování naprosto zásadním způsobem ovlivňuje zdravotní stav člověka.

Cena bylinných přípravků se pohybuje v rozmezí od 215 Kč do 2500 Kč v závislosti na formě a obsahu.

Moxování

Moxování je metoda stimulace akupunkturních bodů a drah teplem. Používají se k tomu smotky speciálně upravených vláken pelyňku nebo „cigára“ či kužílky, které se zapálí a nechají doutnat.

Tato metoda je zvláště účinná při léčbě chronických problémů, především těch, které souvisejí s nedostatkem energie či napadením chladem. Působí také jako velmi účinná prevence vzniku chorob a proti předčasnému stárnutí. Navíc je velmi příjemná.

Baňkování

Baňkováním rozumíme přikládání skleněných či plastových baněk, v nichž vytvoříme podtlak, který způsobí jejich přisátí na pokožku. Vychází z diagnostiky založené na znalosti akupunkturních drah a bodů a jejich působení.

Používá se zejména na problémy pohybového aparátu, ale také při onemocnění dýchacího a trávicího traktu. Aplikace této metody může u některých stavů přinést poměrně rychlou a výraznou úlevu.

Cena

vstupní vyšetření 
1 200 Kč/90 minut

sezení pro dospělého
800 Kč/60 minut

sezení pro dítě do 15 let
500 Kč/60 minut
300 Kč/30 minut

Kontakty pro objednání