Vnitřním světem

VNITŘNÍM SVĚTEM

Každá změna v našem životě začíná změnou myšlení. Pokud toto nechápeme a snažíme se změnit svět okolo sebe, je naše snaha marná. Stará přesvědčení a lpění na nevyhovujících myšlenkách a názorech, které si často ani neuvědomujeme, nás drží v pasti. Problémy, které máme, jsou zdánlivě neřešitelné a přitom všechny odpovědi na otázky, které potřebujeme znát, se nachází uvnitř nás samých.

Skutečnost, ve které se nacházíme, je dobrá právě taková, jaká je. Odporujeme-li jí, prožíváme napětí a frustraci. Necítíme se přirozeně ani vyrovnaně. Jakmile přestaneme skutečnosti odporovat, bude náš život snadnější, plynulejší, příjemnější a neohroženější. Naše mysl se otevře důkladnému, rozlehlému a život měnícímu pochopení.

Nejčastější témata

  • Pro všechny, kteří zažívají: stres, tlak, strach, nepohodlí, deprivaci a frustrace.
  • Pokud se věci nevyvíjejí podle vašich představ, vaše očekávání se neplní.
  • Pokud nejsem pánem svého života, věci se mně dějí a já mám pocit, že je neovládám.
  • Mé myšlenky mi způsobují bolest (starost o blízké lidi, zdravotní problémy, finance…).

Cena

1 500 Kč/90 minut

Sezení je pro dospělé. Pokud se téma, které řešíte, týká vašich nezletilých dětí (chování, potíže s nimi…), pracujeme na něm spolu.

Kontakty pro objednání

Jana Oromea Šrimplová
777 139 723
info@janaoromea.cz