Rodinné konstelace

RODINNÉ KONSTELACE
(individuální)

Konstelace jsou zážitkovou metodu práce se systémem (rodinným, firemním, organizačním, atd.), která umožňuje nahlédnout na jeho skryté síly. Síly, které jsou nevědomé a jinými metodami nezjistitelné. Rodinné a systemické konstelace otevírají bohaté pohledy k sebepoznání i k řešení různých situací, u kterých se ho jinak nedaří nalézt.

V klasických rodinných konstelacích pracujeme s našimi kořeny (s naším původem). To zahrnuje i postoj k nim a náš postoj k daru života. Naše kořeny a přístup k nim ovlivňují všechny oblasti našeho života: vztah s rodiči, s dětmi, partnery; naši práci, zdraví; finance, majetek atd.

Pokud je nějakým způsobem náš vztah k rodičům a předkům narušen, chybí nám potřebná síla, a realizovat svůj vlastní potenciál bývá velmi těžké. Pokud je vše v pořádku a jsme spojeni se zdrojem naší síly, jsme volní a můžeme jít svou vlastní cestou.

Práce s konstelacemi je také o rovnováze mezi dáváním a braním ve vztazích. Pracuje se tu s láskou, radostí i bolestí a ukazuje správný přístup k nim. Konstelace se vždy týkají respektu a úctě k druhému.

Konstelace jsou o nacházení síly, respektu a úctě k druhému a rozpoznávání toho, že nejsme sami, ale že jsme součástí většího celku. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.

Nejčastější témata

  • partnerské a rodinné vztahy,
  • různá osobní témata, životní křižovatky a etapy života
  • neplodnost, závislosti, obezita,
  • povolání, osobní rozvoj,
  • pracovní vztahy,
  • finance, majetek.

Cena

1 500 Kč/90 minut

Sezení je pro dospělé. Pokud se téma, které řešíte, týká vašich nezletilých dětí (chování, potíže s nimi…), pracujeme na něm spolu.

Kontakty pro objednání

Jana Oromea Šrimplová
777 139 723
info@janaoromea.cz